سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلام 
مدرس 
 
 
اندشه1و2 
تدریس 
دماوند 
مدرس 
 
 
فقه 
تدریس 
دماوند 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
همکاری 
مدرسه علمیه امام صادق علیه السلام کرج 
معاون پژوهشی 
 
 
تدریس و تحقیق